top of page

בסטודיו מתקיימים חוגים לילדים לגילאי 5 ומעלה, בימי השבוע אחה״צ, למשך שעה וכוללים את כל החומרים. בכל קבוצה עד 8 ילדים לפי קבוצות גיל, בהנחייה אישית שלי ובליווי סייעת. השיעורים בנויים משיעורי אמנות ושיעורי יצירה השלובים זה בזה. כל שיעור מתחיל עם הסבר קצר על הנושא, החומרים והטכניקה בהם נשתמש בשיעור ועל אמן/ית הרלוונטיים לנושא.

bottom of page