top of page

Acrylic Pouring טכניקת הציור הנוזלי


מהי טכניקת הפורינג ?

פורינג היא שיטת מזיגה של צבע אקריליק נוזלי והטייתו בכיוונים שונים לצורך צביעת משטחים ויצירת אמנות מודרנית. הצבעים עוברים ערבוב מקדים במדיום שנקרא ''פורינג מדיום''.

החומר ״מדלל את הצבעים״, ומסייע להם לזרום בצורה חלקה על גבי הקנבס/משטח, ובנוסף גם משפר את איכותם ומונע התייבשות מהירה, סדקים וכד׳. חובה להשתמש במדיום זה, כי בשונה מהוספת מים המדללים את עוצמת הצבע והופכים אותו ליותר שקוף, החומר משפיע על סמיכות ונזילות הצבע בלבד.

ניתן להוסיף לצבעי האקריליק המדוללים טיפות שמן סיליקון. חימום במבער והנעת המשטח הצבוע מצד לצד, יגרמו לחומר לצבע להתרחב לבועיות בגדלים שונים.

צביעת משטחים בטכניקה היא חוויה מיוחדת ומעצימה. מאחר והטכניקה רנדומלית לגמרי לא ניתן ליצר 2 יצירות זהות גם אם נשתמש באותם צבעים בדיוק.

Recent Posts
Search By Tags
bottom of page