top of page
ניתן לרכוש שובר לסדנה ולפנק מישהו/י במתנה ייחודית ומקורית!

לאחר הרכישה השובר נשלח אליכם במייל עם פירוט הסדנאות שניתן לבצע במסגרתו, וניתן להדפיסו ולהעניקו במתנה. מקבלי השובר יוצרים עימי קשר לבחירת הסדנה הרצויה לפי טעמם האישי ולתיאום המועד.

סדנה במתנה
לאנשים שחשובים לכם

לרכישת שובר בסך 420 ש״ח

לרכישת שובר בסך 360 ש״ח

לרכישת שובר בסך 220 ש״ח

bottom of page